გზას აცდენილი სატყეო რეფორმები

ღია წერილი საქართველოს ბუნების ყველა ჭეშმარიტ ქომაგსა და მოამაგეს

პირველ რიგში, საქართველოს მეტყევეთა საზოგადოებისა და საქართველოს მეტყევეთა ასოციაციის წევრები, მეტყევე სპეციალისტები ერთხმად უერთდებიან იმ ხელმომწერებს, რომელიც სპეციალური განცხადებით განახორციელეს საქართველოში მოქმედმა გარემოსდაცვითმა ორგანიზაციებმა და კერძო პირებმა.

ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ საკითხი ეხება უპრეცენდენტო მოვლენას – თბილისის გარშემო გაადგილებული ტყის ფონდის მიწების საკმაოდ შთამბეჭდავი ფართობების გადაცემას ქალაქის საკრებულოზე, მისი სტატუსის შეცვლით, ან მოკლედ, რომ ვთქვათ ტყის კანონმდებლობის უხეში დარღვევისა და აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი მოტივაციის საფუძველზე ტყის რესურსების მფლობელობის შეცვლას, რომელსაც აუცილებლად მოყვება გამოუსწორებელი ეკოლოგიური ზიანი და დასაბამი მიეცემა, რათა დროის მოკლე პერიოდში ამგვარი რეკრეაციულიმიზნებისათვის ტყის ფონდის გადაცემის მოთხოვნას სხვა სხვა ქალაქის საკრებულოების მიერ. რატომაც არა, ქვეყანაში უკვე რამოდენიმე წელია საერთოდ მოიშალა ტყის მართვის და მეურნეობის წარმოების ტრადიციული სისტემა.

სატყეო მეურნეობის დარგის სრულმა დანგრევამ, მეტყევეთა ტყიდან მასიურად ”გამოდევნამ” თუ რა სიკეთე მოიტანა, შედეგები სახეზეა: ტყის დაცვითი ფუნქციების სრული მოშლა, რასაც გაუტავებელი, წლის თითქმის ყველა პერიოში წარღვნები, წყალდიდობები, ღვარცოფები და ა.შ მილიონობით ლარის ზარალი მოიტანა და მოაქვს ეროვნული მეურნეობისათვის, ხალხისათვის და მთლიანად ქვეყნისათვის. თუმცა მართულობს სატყეო საკითხებზე ევროგაერთიანების და სხვა დონორების გრანტების მოცულობა, რომელშიც ამ შემთხვევაშიც მეტყევეების მონაწილეობა მიზერულია ან სრულიად არ არის: რაც მთავარია გრანტი ხორციელდება და მისი შედეგების ეფექტიანობა არავის არ არინტერესებს.

სატყეო დარგი, რომელიც საბაზრო რეფორმების მხრივ გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში უდაოდ ლიდერი იყო, სრულიად აცდა არსებულ კურს. შედეგმაც არ დააყოვნა და სატყეო ფაკულტეტი, რომელიც დროის ყველა პერიოდში ერთ-ერთი პერსპექტიული იყო 2010 წელს ჩარიცხული სტუდენტების რიცხვით გაუქმების პირას დადგა. ეს სატყეო განათლების ბრალი კი არა, სატყეო დარგის კრახის შედეგია, ყველა დონეზე ვამაყობთ, რომ საქართველოს ტყეები ქვექნის სიამაყე და მომავალში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ძლიერი ხელშემწყობი ფაქტორია, მაგრამ საუბედუროდ, ეს მხოლოდ დეკლარირებულ სიტყვებად რჩება. ტყის რესურსები წლიდან წლამდე ჩანაგდება და თავის ფუნქციას კარგავს.

დღეს მსოფლიოში ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყანაშიც კი არსებობს სატყეო დარგის განვითარების პოლიტიკა, სტრატეგია თუ ტაქტიკა, თანამერდოვე დონეზე მომქმედი ტყის კანონმდებლობა, რომელიც მკაცრად ხორციელდება. გამონაკლისი ჩვენ ვართ, ბუნების მართლაც, რომ ისტორიულად მოყვარული ერი. ჩვენ არც სატყეო პოლიტიკა და არც მკაცრად დაცული კანონმდებლობა გვჭირდება; უნდა ვმართოთ ტყის რესურსები ზერელედ და წინდაუხედავად, მოსალოდნელი შედეგების გაუთვალისწინებლად. ბატონებო სად არის ტყეების მდგრადი მართვისა და ტყითსარგებლობის პრიციბებზე აგებული მეურნეობის გაძღოლის სისტემა, რომელიც შესრულების ვალდებულება არაერთ საერთაშორისო დონეზე ხელმოწერით აქვს აღებული ქვეყანას.

– რატომ არის აცდენილი გზას საქართველოს სატყეო რეფორმები? იმიტომ, რომ:

• არსებული სახით ჩამოყალიბდა დარგის ინსტიტუციონალური მართვის ყოვლად მიუღებელი სისტემა;

• დაინგრა სატყეო მეურნეობის გაძღოლის ტერიტორიული პრინციპები;

• დაუშვებელი პრინციპებით და მეთოდებით ხორციელდება საკადრო და დარგის მეცნიერულ საფუძველზე განვითარების პოლიტიკა;

• წინასწარი პირობების მხედველობაში მიუღებლად აღებულია ტყის მერქნული რესურსების საკონცესიო წესით გაცემის (49 წელი) კურსი;

• არ ხორციელდება არცერთი სახელმწიფო პროგრამა (ტყის დაცვა, აღდგენა – განახლება), რომელთა გარეშე წარმოუდგენელია ტყის მეურნეობის წარმოება.

• დაუსაბუთებლად და საჭიროების გარეშე სატყეო დეპარტამენტის ტყის სააგენტოდ გადაკეთება, ანუ ”აბრის შეცვლა”;

• მავანთა მეცადინეობით, მეტყევეთა პრესტიჟი მიწასთანაა გასწორებული: შედეგად უფრო ”კვალიფიცერებული” სპეციალისტები დაასაქმეს, რომელთა დაპატიმრებებსაც და პასუხისგებაში მიცემას, ე. ი. კორუფციას ბოლო არ უჩანს;

• მასიურად წარმოებს ტყის კანონმდებლობის დარღვევა, ან ყოველგვარი წინასწარი განხილვებისა და საჯაროობის გარეშე შეცვლა;

• სატყეო დარგი აღიარებულია ბიუჯეტის შევსების წყაროდ ისე, რომ არ იხარჯება მისი აღწარმოებისათვის ადეკვატური ფინანსური რესურსები, ან საერთოდ გროშიც კი არ იხარჯება;

კიდევ ერთხელ ავღნიშნავთ, რომ ყოველგვარ კანონიერებასაა მოკლებული თბილისის შემოგარენში არსებული ტყის მიწების გადაცემა სამართავად თბილისის მერიაზე, რომელიც ისტორიულად ისედაც მწვანე ზონის ტყეებს მიეკუთვნებიან და ადგილობრივ თვითმმართველობაზე გადაცემას კანონმდებლობით არ ექვემდებარება. ამ ქმედებით საფრთხეში ვარდება ქართველი მეტყევეების ოფლით და გარჯით გაშენებული ხელოვნური ტყეების ბედი, რომლის განხორციელებისათვის მათ საქართველოს სახელმწიფო პრემია აქვთ მოპოვებული.

უპატრონობის გამო ტყის სტატუსი და მფლობელი კი არ უნდა შეეცვალოს, არამედ უფრო პატიოსანი და კვალიფიცირებული შემსრულებელი გამოინახოს, ანუ შეიცვალოს არა ”ლოკომოტივი”, არამედ ”მემანქანე”. რაც უმთავრესია გზას აცდენილი სატყეო რეფორმები სწორ რელსებზე უნდა დადგეს და ისე იმოძრაოს.

საქართველოს მეტყევეთა საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი,

მეტყევეთა ასოციაციის პრეზიდენტი, საქართველოს დამსახურებული მეტყევე,

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი

თეიმურაზ კანდელაკი

resonancedaily.com

 

ოქტომბერი 15, 2010 at 2:26 PM დატოვე კომენტარი

It’s 10.10.10! The World is Filming Every Nation, 24 hours, and You

It’s October 10, 2010 (10.10.10), across the planet, documentary filmmakers, students, and inspired citizens are recording the human experience over a 24-hour period and contributing their voice to the largest participatory media event in history. Founded in 2008, ONE DAY ON EARTH is creating an online community, shared archive, and film. Together, we will showcase the amazing diversity, conflict, tragedy, and triumph that occur in one day.

We invite you to join our international community of thousands of filmmakers, hundreds of schools, and dozens of non-profits, and contribute to this unique global mosaic. Through the One Day on Earth platform, we will establish a community that not only watches, but participates. 10.10.10 isn’t over you can still take part.

http://www.onedayonearth.org

ოქტომბერი 10, 2010 at 3:02 PM დატოვე კომენტარი

ახალი ათასწლეულის მე-10 წლის მე-10 თვის მე-10 დღე

2010 წლის 10 ოქტომბერი სიმბოლური რიცხვია : ახალი ათასწლეულის მე-10 წლის მე-10 თვის მე-10 დღე. ამ დღის დატვირთვაც სიმბოლურია: მსოფლიო სამოქალაქო მოძრაობამ, რომლის მიზანია დედამიწაზე ჰავის ცვლილების შესაჩერებლად ქმედითი გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა, მოუწოდა ყველა ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებას, თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიო მოძრაობის კონსოლიდაციის საქმეში, რათა შემცირდეს ნახშირბადოვანი გამონაბოლქვის რაოდენობა ჩვენს საცხოვრებელ გარემოში და ამით ოზონის შრის რღვევა შენელდეს; ადამიანები დაფიქრდნენ ახალი, არატრადიციული წარმოებების განვითარებისა და ამ ახალი მიდგომებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვისა და გადარჩენის შესაძლებლობაზე; ყველამ ერთად დავიწყოთ ზრუნვა ტყის გახშირებაზე და “ტყე დავუტოვოთ შვილებსა”; მოვუფონოთ ჩვენს მდინარეებს და აღარ ჩავხერგოთ ისინი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით; დავეწაფოთ განათლებას და ცოდნით მოვძებნოთ გასაღები ენერგიის ახალი წყაროების ათვისებისთვის და ჩვენივე საზოგადოების სამსახურში ჩაყენებისათვის.
ჩვენი გუნდი მესამე წელია თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ადმინისტრაციულ ინსტიტუტებთან, სკოლებთან, უნივერსიტეტებთან, საინიციატივო ჯგუფებთან და მედიასთან ამ პრობლემების ერთობლივი ძალისხმევით გადაწყვეტისათვის ჩვენს სამშობლოში.
თუ მიგაჩნიათ, რომ თქვენი საცხოვრებელი გარემო, ახლომდებარე ტყე, მდინარე, ტბა, ნაკადული ან წყარო შველას ითხოვს და გსურთ შეიტანოთ წვლილი მათი გადარჩენის საქმეში, თუ გაწუხებთ თქვენი ქალაქის/სოფლის სისუფთავის საკითხი და არ იცით, როგორ გაუმკლავდეთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, თუ ფიქრობთ გლობალური დათბობის პრობლემაზე და არ იცით, როგორ მოიქცეთ – გაქვთ კითხვები, ან გსურთ შეუერთდეთ საერთაშორისო მოძრაობას გლობალური დათბობის წინააღმდეგ, ან უბრალოდ ფიქრობთ, რომ ფლობთ ინფორმაციას, რომელიც საინტერესო იქნება ჟურნალისტებისათვის – შემოგვიერთდით, გელით მოქალაქე ჟურნალისტის გვერდზე.

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი cdi.org.ge

ოქტომბერი 10, 2010 at 2:50 PM დატოვე კომენტარი

ვინ აპირებს დიღმის ტყე-პარკის გაჩეხვას

„დიღმის ტყე-პარკის გადასარჩენად“ – ამ კამპანიას ზაფხულის დასაწყისში დაედო სათავე და შემოდგომის ერთ წვიმიან საღამოს ჟურნალისტებისა და  არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით პარკის ტერიტორიაზე ჩატარებული აქციით გაგრძელდა. დიახ, გაგრძელდა და იმედი მაქვს, კამპანიაში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთვება. ტყე-პარკს გაჩეხვა ემუქრება, მის ტერიტორიას კი – სამშენებლო მოედნად გადაქცევა, ასე რომ, მოქმედებაა საჭირო!

საქმე ისაა, რომ გასული წლის 11 სექტემბერს თბილისის საკრებულომ მერიის მიერ წარდგენილი პროექტის საფუძველზე დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გენერალურ გეგმაში ცვლილებები შეიტანა და რეკრეაციული ზონების საკმაოდ გრძელი სია საზოგადოებრივ-საქმიან და საცხოვრებელ ზონებად შეცვალა. საზოგადოებრივ-საქმიან ზონად იქცა დიღმის ტყე-პარკიც, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს და უნიკალური ფლორით გამოირჩევა. ტყეპარკის ტერიტორიაზე 7000 ძირი მცენარე და წითელ წიგნში შეტანილი უნიკალური ჯიშის 14 მცენარე ხარობს.

„ეს არის საოცრად ლამაზი ადგილი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ პარკს აღუდგეს სტატუსი და რომ ხალხის ნება და ხმა იყოს გაგონილი“- ამბობს ანა გაბრიაძე, მხატვარი და აქტიური მოქალაქე, რომელიც პარკის მახლობლად ცხოვრობს და რომლის ძალისხმევის შედეგად პარკის დიდი ნაწილი დღეს გადარჩენილია.

„არსებობს ორი ურთიერთგამომრიცხავი რეალობა, რომელშიც ეს რეკრეაციული ზონა იმყოფება. ერთი მხრივ, არ არის გადაწყვეტილი ტყე-პარკის უკანონოდ მიტაცებული მიწების ქალაქისთვის დაბრუნების საკითხი. მეორე მხრივ, ტყე-პარკის მოვლისთვის ქალაქის ხელისუფლება წლიდან წლამდე მასშტაბურ სამუშაოებს ატარებს. რეკრეაციული ზონის მთელი ტერიტორია დაყოფილია კერძო ნაკვეთებად და ოფიციალური აკრძალვის მიუხედავად, მუდმივი ვაჭრობის საგნად რჩება. პრობლემას ტყე-პარკში შექმნილი მძიმე სანიტარული, ეკოლოგიური და სტრუქტურულ-ფუნქციონალური მდგომარეობაც ამძიმებს“ – აღნიშნავს რეზო გეთიაშვილი, „კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის“ (CENN) წარმომადგენელი.

იმისათვის, რომ უკეთ გააცნობიეროთ, თუ რა საფრთხე ემუქრება დიღმის ტყე-პარკს, არ დაიზაროთ და სტუდია „მონიტორის“ ფილმი ნახეთ, რომელსაც აქ 4 ნაწილად გთავაზობთ. ეს არის ჟურნალისტური გამოძიება, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი საკრებულოს გადაწყვეტილების შემდგომ განვითარებული მოვლენები.

სტუდია „მონიტორის“ მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიებით დადგინდა, რომ 2009 წლის 11 სექტემბერს საკრებულოს დადგენილებით გასხვისებული 8 ჰექტარი ტერიტორია სხვადასხვა მაქინაციებით მმართველი პარტიის – „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ცნობილ სახეებს აქვთ მითვისებული და დანაწილებული. ესენი არიან: პარლამენტის წევრები „ნაციონალური მოძრაობიდან“: კახაბერ ოქრიაშვილი, კობა კურდღელაშვილი, გიორგი გოგუაძე და დავით ბეჟუაშვილი; ხოლო დიღმის ტყე-პარკის შუაგულში აშენებულ ე.წ. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში სპორტის მინისტრის, ლადო ვარძელაშვილის დედა ცხოვრობს (?!).

ოქტომბერი 2, 2010 at 4:37 PM 3 comments

როგორ დაიწვა აწყური

ოტორეპორტაჟი აწყურის გადამწვარი ტყიდან

დღეს უკვე ოფიციალურად ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ ხანძარი ჩვენს ტყეებში განზრახ არის

გაჩენილი. მინისტრი ხაჩიძე ამბობს, რომ კონკრეტული ეჭვმიტანილებიც ჰყავთ და გამოძიება მიმდინარეობს. ვნახოთ, რით დამთავრდება გამოძიება. მანამდე კი, ძლიერი ქარის და მაღალი ტემპერატურის გამო, ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურის ტყეში გაჩენილი ცეცხლის კერების ლიკვიდირება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება.

გარემოს დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე აწყურში მდგომარეობა სტაბილურია. სავარაუდოდ, ხანძრის ჩაქრობა რამდენიმე დღეში მოხერხდება, თუ სიცხე არ გაძლიერდება.

რეგიონში საგანგებო სიტუაციათა მართვის ცენტრი მუშაობს. მობილიზებული რჩება საჰაერო ტექნიკა. გარემოს დაცვის ინსპექციის, სატყეო სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები საგანგებო რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას და ტყეში გზები შეჰყავთ, რაც ცეცხლის ხელით ჩაქრობის სამუშაო პროცესს გაადვილებს.

სამინისტროს ინფორმაციით, ქარი ახალციხიდან აწყურისკენ უბერავს, რის გამოც სოფელი წნისი, კრიოხი და კლდე კვამლით არის დაფარული. მიმდინარეობს ღია კერების ლოკალიზება. ცეცხლის ჩაქრობაში ადგილობრივი მოსახლეობა და 500 მოსახლისეც მონაწილეობს, რომლეთაც შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 200-მდე თანამშრომელი დაემატა.

ხანძარი აწყურის ტყეში 4 აგვისტოს გაჩნდა.

აგვისტო 10, 2010 at 9:46 PM დატოვე კომენტარი

რატომ გვიმალავენ ინფორმაციას: „არავინ იცის, ღამე სადამდე მოაღწევს ცეცხლი“

ჩვენი ტყე იწვის! ომის მეორე წლისთავისადმი მიძღვნილმა ღონისძიებებმა ეს თემა უკანა პლანზე გადააჩოჩა. ჩვენს მედიაში რუსეთის ტყეებში გაჩენილი ხანძარი უკეთესად შუქდება, ვიდრე საქართველოს ტყეს მოდებული ცეცხლი.

„სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის“ ვებგვერდზე (cdi.org.ge) აწყურის მცხოვრებმა რამდენიმე ინფორმაცია და ფოტომასალა გაგზავნა. ინფორმაციას სტილის დაცვით გთავაზობთ:

7 აგვისტო, 2010 – „აწყურიდან გწერთ. არ ვიცი, მედიაში როგორ აშუქებენ ხანძარს, რომელიც აწყურში მძვინვარებს. სახლიდან ვხედავ მთებს, რომლებიც იწვის.

მთელი დღის მანძილზე 2 ვერტმფრენი მუშაობდა, თუმცა რამდენიმე საათია ყველანაირი ტექნიკა უკან გაბრუნდა. იქნებ გაარკვიოთ, რატომ არ მუშაობს არაფერი და რას უპირებენ ხანძარს და ტყეს, რომელიც კოცონივით ანთია და არავინ იცის, ღამე სადამდე მოაღწევს ცეცხლი“.

8 აგვისტო, 2010 – „ისევ აწყურიდან გწერთ. დღეს მე და ჩემი მეგობარი მთებისკენ წავედით ფოტოების გადასაღებად და მცირე ინფორმაციაც მოვიპოვეთ. ხალხი ამბობს, რომ ხანძარი ოთხშაბათს დაიწყო და პირველ დღეს სახანძრო ტექნიკას არ უმუშავია: ვერ ავალთ, ტექნიკა გაგვიფუჭდებაო.

გარდა ამისა, მედიაში შუქდება, რომ 20 ჰექტარი დაიწვა, სინამდვილეში კი გადამწავრი ტყის ფართობმა უკვე 700 ჰექტარს მიაღწია“.

8 აგვისტო, 2010 – „გიგზავნით აწყურიდან ფოტომასალას, რომელიც ეს-ესაა გადავიღეთ“.

p.s. იგივე წყარო ავრცელებს ვიდეოს აწყურის ალმოდებული ტყიდან:

აგვისტო 8, 2010 at 8:31 PM 6 comments

წამოგორდი და დაისვენე!

ბუჩქებისგან გაკეთებული ეს სამეული და მაგიდა 🙂 🙂 🙂 ბაზალეთის ტბაზე, სასტუმრო „Bazaleti Lake“-ის ულამაზეს ბაღში გადავიღე. საღამოს დავინახე, მებაღე ბუჩქებს როგორი მონდომებით კრეჭდა და მეორე დილას ასეთი სილამაზე დამხვდა. ყოველ შემთხვევაში, მე მომწონს! მართალია, ამ დივანზე წამოგორება არ გამოვა, მაგრამ წამოსაგორებლად ვარგისი მწვანე და ცოცხალი დივნის დამზადებაც არის შესაძლებელი.

ვისაც აგარაკიც გაქვთ, ფანტაზიაც და მარჯვე ხელებიც, მაშინ ვერაფერი შეგაჩერებთ!

მცირეოდენი სტატსტიკა: დიდ ბრიტანეთში დაუთვლიათ, რომ საშუალო სტატისტიკური ინგლისელი დივანზე გორაობაში წელიწადის 13 კვირას ატარებს, კვირაში 43 საათი დივანზეა წამოწოლილი. ევროპის ამ ქვეყანაში აღშფოთდნენ (ეს კი ეხერხებათ) და დიდი ბრიტანეთის ნაციონალურმა ფონდმა (nationaltrust.org.uk) ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა პარკში მწვანე დივნები დადგა.

ფონდმა ყველა მოქალაქეს მოუწოდა, ასეთი საოცარი ცოცხალი ავეჯი საკუთარი სახლის ბაღებშიც დადგან.

ეს რვა მეტრიანი დივანი გაზონია.

ეს რვა მეტრიანი დივანი გაზონია.

ახლა კი, როგორ კეთდება მწვანე დივანი! ეს ძალიან მარტივია (ფოტოს თუ დააკვირდებით, მისი შექმნის საიდუმლოს თავადაც გაშიფრავთ): თივის ე.წ. ტუკები სასურველი ფორმით უნდა დაალაგოთ, ზედ ტორფი გაანაწილოთ და გაზონის ბალახის სპეციალური რულონი გაშალოთ. ეს არის და ეს, მერე წამოგორდით და დაისვენეთ!

აგვისტო 8, 2010 at 2:03 PM 3 comments

ქართული ტყის სტუმრები

მსოფლიოში ცნობილი სამაუწყებლო კომპანია, „დოიჩე ველე“ ჩვენს ტყეს ეწვია და ასეთი ვიდეომასალა მოამზადა.

ნახეთ ვიდეო: A New Forest for Georgia | Global 3000

აგვისტო 1, 2010 at 5:18 PM დატოვე კომენტარი

საჰაერო გზებით მოპარული ხეები

ხვალ ტყეში მივდივარ, იმედია, ხეები ადგილზე დამხვდება! ისეთი კატასტროფული სისწრაფით ჩეხავენ, არც უნდა გამიკვირდეს, რომ კუნძების „ტყე“ დამხვდეს. დღეს ოფიციალურად შეგვატყობინეს, რომ ვიღაცებმა ტყის ხარჯზე მაგრად იხეირეს, სამაგიეროდ, სხვა დანარჩენები ასევე მაგრად დავზარალდით. გარემოს დაცვის სამინისტრო მგონი, ფინანსთა სამინისტროს ბაძავს, მხოლოდ ფულის თვლითაა დაკავებული. გარემოს დაცვის ინსპექციისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსებმა „გვახარეს“, რომ კახეთის რეგიონში კანონი დაირღვა და გარემოს 700 000-მდე ლარის ზიანი მიადგა. tree სატყეო და ლიცენზიით გაცემულ უბნებზე სამინისტრომ ინსპექტირება ჩაატარა და თელავის მეათე სარეინჯეროს შემოწმების შედეგად მნიშვნელოვანი დანაკარგი გამოავლინა.  რა დანაკარგზეა საუბარი? 3 211 ძირი ფოთლოვანი ხე უკანონოდ მოჭრილი აღმოჩნდა. კოლეგებს თელავის მეცხრე სარეინჯეროს თანამშრომლებმაც მიბაძეს და მათაც ათასობით ხე გამოზიდეს ტყიდან.  სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ  თელავის სატყეო უბნის ორი რეინჯერია სამსახურიდან გათავისუფლებული, მათ საქმეებს სამართადამცავები სწავლობენ, მაგრამ აქამდე სად იყვნენ?

„მინდა ყველა რეინჯერი გავაფრთხილო,  გარემოს დაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები ვეღარ აიტანს უგულისყურო რეინჯერებს. მკაცრი კონტროლი გაგრძელდება, ჩვენ ერთი წუთით არ ვაპირებთ ყურადღების მოდუნებას. თითოეულმა მათგანმა უნდა დაიცვას ტყის ის ფართობი, რომელიც ჩააბარა სახელმწიფომ”, – განაცხადა სატყეო დეპარტამენტის თავმჯდომარე პაპუნა ხაჩიძემ.

პაპუნა ხაჩიძისა და მისი უწყების თანამშრომლებთან ერთად, სხვა სამართალდამცავებსაც მივმართავ: დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს ათასობით მორი რომ იჭრებოდა, საჰაერო გზებით გადიოდა გასაყიდად, თუ რაშია საქმე? კარგად გამოიძიეთ ბატონებო, სანამ ათასობით ხეს მოჭრიან, იქამდე მიხედეთ (აკი, ამბობთ, ყურადღების მოდუნებას არ ვაპირებთო. ესაა თქვენი ყურადღება?), თორემ ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, რომ ჩვენს ტყეებს უჩინმაჩინები არიან შესეულები და იქაურობას ჩუმად ანადგურებენ!

ივლისი 10, 2010 at 5:35 PM 1 comment

რას გვიშველის აქტი, მომხდარია ფაქტი!

რა ხდება გლდანი–ნაძალადევის რაიონში, უნდათ იქაურობა უდაბნოს დაამსგავსონ? გურამიშვილის გამზირზე პარკის გაჩეხვაზე უკვე ვწერდი, ახლა ნაჯახიან კაცებს თბილისის ზღვისაკენ გადაუნაცვლებიათ.

„მწვანე გაზეთის“ ინფორმაციით, თემქის სარეკრეაციო ზონაში, პლაჟზე ჩამავალ ფერდობებზე ადგილობრივები მოჭრილ ხეებს პოულობენ. კაცი ამ ადგილზე ხეს მოჭრის?

„ზოგჯერ ხეები მოჭრილი და გატანილია, ახლად მოჭრილი მორების გარდა, მანქანის კვალიცაა დარჩენილი. ზოგჯერ ხეები გატანილიც არაა“, – აცხადებს გეოგრაფი ნინო ლომიძე.

ამ საკითხთან დაკავშირებით, CENN გარემოს დაცვის სამინისტროს დაუკავშირდა. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამ საკითხს გარემოს დაცვის ინსპექცია ადგილზე შეისწავლის და აქტსაც შეადგენს. დიდი შეღავათია! რას გვიშველის აქტი, მომხდარია ფაქტი!

გლდანი–ნაძალადევის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, ხეების მოჭრაზე ოფიციალური ნებართვა გაცემული არ არის.

„ინფორმაცია კომპეტენტურ პირთან გადავამოწმე. ხეების მოჭრაზე ნებართვის მოთხოვნით გამგეობისთვის არავის მოუმართავს“, – ამბობს სანზონის საუბნო სამსახურის უფროსის მოადგილე პაატა მიქანაძე.

ასეა, ვისაც ხის მოჭრა უნდა, ყველა ნებართვის ასაღებად კი არ გარბის? სანამ ხეს მოჭრიან, იქამდე უნდა შეაჩერო ნაჯახიანი კაცები, თორემ გადაჩეხეს ყველაფერი!

ივლისი 9, 2010 at 12:01 PM დატოვე კომენტარი

ძველი პოსტები


ბოლო ჩანაწერები

Share/Bookmark

კალენდარი

ივნისი 2023
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ბლოგის სტატები

  • 9,570 ჰიტი
free counters